Rekonstrukce potrubí - REPO a.s.

 

 

Úvod

Činnost firmy

Fotogalerie

Reference

Kontakty

 

 

 

 

 

 

 

Prohlídky potrubí

 

 

Zjišťování stavu trubního vedení provádíme u neprůlezných profilů inspekčním vozem se zabudovanou videotechnikou nebo fyzickou prohlídkou u průlezných profilů.
 

Prohlídka televizní kamerou následuje po řádném vyčištění potrubí a jeho odstavení z provozu
Při monitoringu se hlavně sledují: profil a délka úseku, odbočky, odtokové přepážky, vnitřní koroze, deformace profilu, trhliny, trubní spoje a spáry, infiltrace a exfiltrace.
 

Výstupem z takto prováděné inspekce je barevný videozáznam, protokol se záhlavím a grafickým znázorněním úseku v měřítku, fotografie zajímavých míst.
 

Dále je možno zpracovat statistické vyhodnocení celkového stavu kanalizační sítě ve větším rozsahu, včetně zatřídění jednotlivých úseků dle kategorizace poškození.
Nabízíme možnost zpracování databáze a napojení na GIS.

 

 

zpět

 

 

 

 

 

webmaster © REPO a.s. 2007