Rekonstrukce potrubí - REPO a.s.

 

 

Úvod

Činnost firmy

Fotogalerie

Reference

Kontakty

 

 

 

 

 

 

 

REPO - LINER

 

 

komplexní rekonstrukce celých úseků potrubí
hadicový relining

Systém metody:
- vložka nasycená vhodně formulovanou pryskyřicí (polyesterovou, epoxidovou)
je pod počítačovou kontrolou inverzním procesem přitlačena na stěny
starého potrubí, po připojení tepelného zdroje a ohřátí dojde k polymerizaci
pojiva vložky

Výsledek:
-nové staticky nezávislé potrubí z tvrzeného plastu, bez trubních spojů

Možnost nasazení:
DN 150 - DN 1500, vejčité a ostatní profily

Rekonstrukce šachet
součást systému REPO - LINER
metody rekonstrukcí:
-zednický způsob
-osazení šachty z homogenního polypropylenu do stávající šachty
-osazení šachty z homogenního polypropylenu místo staré šachty

 

 

 

zpět

 

 

 

 

 

webmaster © REPO a.s. 2007